Recent Publications in Music

Found 6511 results
[ Author(Asc)] Title Type Year
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Z
Zhao, Talimu = 赵塔里木, and Xie, Jiaxing = 谢嘉幸. Ren Yu Chuan Tong: Shi Jie Wen Ming De Jiao Xiang = 人与传统:世界文明的交响: 第四届北京传统音乐节纪实. Beijing Min Zu Yin Yue Yan Jiu Yu Chuan Bo Ji Di Fa Xian Chuan Tong Xi Lie Cong Shu = 北京民族音乐研究与传播基地“发现传统”系列丛书 . Beijing Min Zu Yin Yue Yan Jiu Yu Chuan Bo Ji Di Fa Xian Chuan Tong Xi Lie Cong Shu = 北京民族音乐研究与传播基地“发现传统”系列丛书 . Suzhou: Suzhou da xue chu ban she, 2015.
Zhao, Talimu = 赵塔里木, and Xie, Jiaxing = 谢嘉幸. Chong Ju: Xi Qu Yu Yin Le De Dui Hua = 重聚:戏曲与音乐的对话: 第三届北京传统音乐节纪实. Beijing Min Zu Yin Yue Yan Jiu Yu Chuan Bo Ji Di Fa Xian Chuan Tong Xi Lie Cong Shu = 北京民族音乐研究与传播基地“发现传统”系列丛书 . Beijing Min Zu Yin Yue Yan Jiu Yu Chuan Bo Ji Di Fa Xian Chuan Tong Xi Lie Cong Shu = 北京民族音乐研究与传播基地“发现传统”系列丛书 . Suzhou: Suzhou da xue chu ban she, 2015.
Zhang, Zonghong = 张宗红. Wa Zu Chuan Tong Yin Yue Yan Jiu = 佤族传统音乐研究. Yunnan Min Zu Wen Hua Cong Shu, Yunnan Min Zu Yi Shu Yan Jiu Juan = 云南民族文化丛书,云南民族艺术研究卷. Yunnan Min Zu Wen Hua Cong Shu, Yunnan Min Zu Yi Shu Yan Jiu Juan = 云南民族文化丛书,云南民族艺术研究卷. Kunming: Yunnan da xue chu ban she, 2015.
Zhang, Xiaoxia = 张笑侠. Guo Ju Yun Dian = 国剧韵典. Zhongguo Xi Qu Yi Shu Da Xi, Shi Lun Juan = 中国戏曲艺术大系. 史论卷. Zhongguo Xi Qu Yi Shu Da Xi, Shi Lun Juan = 中国戏曲艺术大系. 史论卷. Beijing: Zhongguo xi ju chu ban she, 2015.
Zhang, Deyu = 章德瑜, and Huirong Qian. Xi Ju Xiao Diao = 锡剧小调 . Suzhou: Suzhou da xue chu ban she, 2015.
Zerbe, Michael J. The Rock-'N'-Roll Guide To Grammar And Style . United Kingdom : Newcastle upon Tyne, UK : Cambridge Scholars Publishing, 2019.
Zdanowicz, Gina, and Spencer Bambrick. The Game Audio Strategy Guide : A Practical Course /. 1stst ed. United Kingdom : London : Routledge, 2019.
Zarate, Rebecca. Music Psychotherapy And Anxiety : Social, Community And Clinical Contexts /. London, United Kingdom ;Philadelphia, United States: Jessica Kingsley Publishers, 2022.
Ž

Pages