Xin jiang wei wu er mu ka mu yi shu = 新疆维吾尔木卡姆艺术

TitleXin jiang wei wu er mu ka mu yi shu = 新疆维吾尔木卡姆艺术
Publication TypeBook
Year of Publication2015
AuthorsZhou, Ji = 周吉, Wang, J
Series TitleZhong hua wen mai--Xinjiang fei wu zhi wen hua yi chan bao hu xi lie cong shu = 中华文脉——新疆非物质文化遗产保护系列丛书
Number of Pages269
PublisherXiangjiang mei shu she ying chu ban she; Xinjiang dian zi yin xiang chu ban she
Place PublishedWulumuqi
Publication LanguageChinese
ISBN Number978-7-5469-6410-2
Translated TitleThe Art of Uyghur Mukam in Xinjiang