Shou jie“liang an san di”yin yue yi shu zhuan ye bo shi yan jiu sheng xue shu lun tan lun wen ji = 首届“两岸三地”音乐艺术专业博士研究生学术论坛论文集

TitleShou jie“liang an san di”yin yue yi shu zhuan ye bo shi yan jiu sheng xue shu lun tan lun wen ji = 首届“两岸三地”音乐艺术专业博士研究生学术论坛论文集
Publication TypeBook
Year of Publication2015
AuthorsZhang, Wei = 张巍
Number of Pages406
PublisherShanghai yin yue xue yuan chu ban she
Place PublishedShanghai
Publication LanguageChinese
ISBN Number978-7-5566-0093-9
Translated TitleCollected Ph.D. Dissertations in Music Art