Ren yu chuan tong: shi jie wen ming de jiao xiang = 人与传统:世界文明的交响: 第四届北京传统音乐节纪实

TitleRen yu chuan tong: shi jie wen ming de jiao xiang = 人与传统:世界文明的交响: 第四届北京传统音乐节纪实
Publication TypeBook
Year of Publication2015
AuthorsZhao, Talimu = 赵塔里木, Xie, Jiaxing = 谢嘉幸
Series TitleBeijing min zu yin yue yan jiu yu chuan bo ji di fa xian chuan tong xi lie cong shu = 北京民族音乐研究与传播基地“发现传统”系列丛书
Number of Pages173
PublisherSuzhou da xue chu ban she
Place PublishedSuzhou
Publication LanguageChinese
ISBN Number978-7-5672-1202-2
Translated TitleHuman and Tradition: A Symphony of World Civilizations: Documentary of the 4th Festival of Beijing Traditional Music