Chong ju: xi qu yu yin le de dui hua = 重聚:戏曲与音乐的对话: 第三届北京传统音乐节纪实

TitleChong ju: xi qu yu yin le de dui hua = 重聚:戏曲与音乐的对话: 第三届北京传统音乐节纪实
Publication TypeBook
Year of Publication2015
AuthorsZhao, Talimu = 赵塔里木, Xie, Jiaxing = 谢嘉幸
Series TitleBeijing min zu yin yue yan jiu yu chuan bo ji di fa xian chuan tong xi lie cong shu = 北京民族音乐研究与传播基地“发现传统”系列丛书
Number of Pages151
PublisherSuzhou da xue chu ban she
Place PublishedSuzhou
Publication LanguageChinese
ISBN Number978-7-5672-1171-1
Translated TitleDialog between Drama and Music: Documentary of the 3rd Festival of Beijing Traditional Music