Poland / Polska

POLSKA GRUPA NARODOWA IAML

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
Sekcja Bibliotek Muzycznych
al. Niepodległości 213
PL-02-086 Warszawa

Board members:

President:

Hanna Bias (Biblioteka Główna Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach)

Vice Presidents:

Ewa Hauptman-Fischer (Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, Gabinet Zbiorów Muzycznych)

Magdalena Wiącek (Biblioteka Główna Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu)

Secretary:

Ewa Kozłowska (Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy, Dział Sztuki i Rzemiosł Artystycznych)

Honorary Board Member:

Andrzej Spóz (Biblioteka, Muzeum i Archiwum Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego im. Stanisława Moniuszki)

Other Board Members:

Aleksandra Górka (Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, Gabinet Zbiorów Muzycznych)

Stanisław Hrabia (Biblioteka i Fonoteka Instytutu Muzykologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków)

Agnieszka Kubiak (Biblioteka Gdańska Polskiej Akademii Nauk)

Hanna Nizińska (Biblioteka Wydziału Historycznego, Sekcja Muzykologii, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Wioletta Trawicka (Biblioteka Główna Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy)

Marta Walkusz (Biblioteka Główna Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku)

Members of IAML Poland November 2017

Members of Polska Grupa Narodowa IAML (from left): Hanna Bias, Aleksandra Górka, Marta Walkusz, Ewa Hauptman-Fischer, Hanna Nizińska, Wioletta Trawicka, Magdalena Wiącek, Agnieszka Kubiak, Ewa Kozłowska, Stanisław Hrabia

Branch reports

Translate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish