Finland / Suomi

International Seminar on Popular Music, Tallinn 26-27 April

We are pleased to invite you to attend the international seminar "Popular music – research and resources in the Nordic-Baltic region" on 26-27 April 2018 in Tallinn, organized by the Estonian Music Library Association together with the Finnish Music Library Association, the Nordic branch of the International Association for the Study of Popular Music and Tallinn University.

IAML Riga Congress Diary #6: Terveisiä Riiasta! (Finland)

Terveisiä Riiasta! Outi Valon matkaraportti IAML-kongressista 2017

Matkustin kesäkuussa 2017 Suomen Musiikkikirjastoyhdistyksen myöntämän apurahan avustamana Riikaan, jossa järjestettiin kansainvälinen musiikkikirjastojen, -arkistojen ja kulttuuri-instituutioiden kongressi. IAML Riga tarjosi hienon näyteikkunan siihen, millaiset asiat kentällä mietityttävät, mitä tutkitaan ja mistä keskustellaan.

Conference Diary / Konferenz-Tagebuch 8: Suomi / Finnish

Jaakko Tuohiniemi schickt seinen Bericht aus Finland und hat freundlicherweise einen englischen Abstract beigefügt:

(Some Personal Highlights of Vienna IAML Conference): Instead of being able to list only “the one best” of all of the wealth of the meeting, the author lists various “greatest” moments of the overheated week, viz from some excellent individual presentations to the happy-ending election in Council and from quality concerts to spirited collegial company.

Subscribe to RSS - Finland / Suomi