XXX emberöltőnyi Erkel emlékezet : mozaikok az Erkel Ferenc Társaság három évtizedéből