Recent Publications in Music

Found 2683 results
Author [ Title(Desc)] Type Year
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
B
Brown, J., 2014. Behind the boards II : the making of rock 'n' roll's greatest records revealed /, United States: Milwaukee, WI : Hal Leonard Books,.
Balliro, L. & Canfield, J., 2020. Being a singer : the art, craft, and science /, United States: Chicago, Illinois : Chicago Review Press,.
Andrews, F., 2011. Beka-Lindstrom records in the United Kingdom, [Wells Next the Sea]: City of London Phonograph and Gramophone Society,.
Tallián, T. & Laki, P., 2017. Béla Bartók's reception in United States , Budapest: MTA BTK Zenetudományi Intézet.
Mingus, C., 2011. Beneath the underdog, Edinburgh: Canongate,.
Sziklavári, K. & Pokoly, J., 2016. Béni Egressy, Budapest: BMC.
Stroeher, V.P. & Vickers, J., 2017. Benjamin Britten studies : essays on an inexplicit art, United Kingdom: Woodbridge, Suffolk, UK ; Rochester, NY, USA : Boydell Press,.
Aguilera, C., 2017. Bernard Herrmann. Cumbres borrascosas, Spain: Sevilla: Factoría del Sur.
Edling, C.Wahlströ, 2017. Besvär i rörelseorganen hos musiklärare och deras syn på musikelevers hälsa : visioner och verklighet på kollisionskurs /, Sweden: Umeå : Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Fysioterapi : Umeå centrum för genusstudier, genusforskarskolan, Umeå universitet,. Available at: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-139780.

Pages