Recent Publications in Music

Found 1 results
Author Title Type [ Year(Asc)]
Filters: Author is Hofman-Sretenović, Neda  [Clear All Filters]
2020
Hofman-Sretenović, Neda. Извођење Електроакустичке Музике. Serbia: Београд : Факултет музичке уметности, 2020.