Recent Publications in Music

Found 5 results
Author [ Title(Desc)] Type Year
Filters: Author is Ramsten, Märta  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
D
Ramsten, Märta. De Osynliga Melodierna : Musikvärldar I 1800-Talets Skillingtryck. Sweden: [Stockholm] : Svenskt visarkiv/Statens musikverk, 2019.
S
Ramsten, Märta, Mathias Boström, Karin L Eriksson, and Magnus Gustafsson. Spelmansböcker I Norden : Perspektiv På Handskrivna Notböcker. Sweden: Uppsala : Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur, 2019.
T
Ramsten, Märta, Karin Strand, and Gunnar Ternhag. Tryckta Visor : Perspektiv På Skillingtryck Som Källmaterial. Uppsala: Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur :, 2015.