Zhong guo liu xing yin yue jian shi = 中国流行音乐简史

Publication Type:

Book

Source:

Liu xing yin yue jiao yu xi lie cong shu = 流行音乐教育系列丛书, Shanghai yin yue chu ban she, Shanghai, p.404 (2015)

ISBN:

978-7-5523-0844-0