Zhong guo gao xiao yin yue jiao shi pei yang xian zhuang bao gao = 中国高校音乐教师培养现状报告

Publication Type:

Book

Source:

Yin yue jiao shi pei yang guo ji bi jiao yan jiu cong shu = “音乐教师培养国际比较研究”丛书, Ren min yin yue chu ban she, Beijing, p.558 (2015)

ISBN:

978-7-103-04962-4