Yi yue guan li = 以乐观礼

Publication Type:

Book

Source:

Zhongguo yi shu yan jiu yuan xue shu wen ku = 中国艺术研究院学术文库, Beijing shi dai hua wen shu ju, Beijing, p.378 (2015)

ISBN:

978-7-80769-247-8