Yang zong ji ji qi qin xue cong shu yan jiu = 杨宗稷及其《琴学丛书》研究

Publication Type:

Book

Source:

Ren min yin yue chu ban she, Beijing, p.383 (2015)

ISBN:

978-7-103-04888-7