Tonsättare i Sverige, musiker i Amerika : Emilie Holmberg Hammarsköld (1821-1854) - en kvinnlig pionjär