Tensai Sakkyokuka, Ōsawa Hisato : kakemeguru Bosuton, Pari, Nihon /