Sui shi jie ri ti xi zhong de gan nan ke jia yi shi yin yue yan jiu = 岁时节日体系中的赣南客家仪式音乐研究

Publication Type:

Book

Source:

Ke jia yan jiu xin shi ye cong shu = 客家研究新视野丛书, Zhongguo she hui ke xue chu ban she, Beijing, p.272 (2015)

ISBN:

978-7-5161-5294-2