Rasprava o popratnoj filmskoj glazbi

Publication Type:

Book

Source:

Filmološka biblioteka, Zagreb : Akademija dramske umjetnosti Sveučilišta ; Hrvatska sveučilišna naklada, Croatia, p.163 (2020)

ISBN:

978-953-8196-25-6

Keywords:

Članci, Filmska umjetnost, Govori, Kinematografija, Pisma, Razgovori, Studije

Abstract:

<p><span>Polazeći od distinkcije popratne, neprizorne filmske glazbe, od svega što pripada predočenom filmskom prizoru,&nbsp;</span><span class="highlight">rasprava</span><span>&nbsp;nastoji razlučiti različite pojavne oblike veza između dvaju medija – filma kao vizualnog i glazbe kao auditivnog (kad je glazba popratna odnosno dodatak slici, a kad je prizorna, kad ima svoj "realni" izvor u predočenim filmskim prizorima) te valorizirati njihova različita tumačenja i mogućnosti funkcije glazbe u filmu.</span></p>