Qu yun ju yu = 曲韵举隅

Publication Type:

Book

Source:

Zhongguo xi qu yi shu da xi, shi lun juan = 中国戏曲艺术大系. 史论卷, Zhongguo xi ju chu ban she, Beijing, p.252 (2015)

ISBN:

978-7-104-04257-0