Паралелне историје : савремена српска уметничка музика у дијаспори

Publication Type:

Book

Authors:

Medić, Ivana

Source:

Београд : Музиколошки институт САНУ, Serbia, p.317 (2020)

ISBN:

978-86-80639-44-4

Keywords:

Serbian composers