Obnovljene orgulje u akademskoj crkvi sv. Katarine Aleksandrijske : Gornji grad /Zagreb

Publication Type:

Book

Source:

Zagreb : Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, Croatia, p.19 (2018)

ISBN:

978-953-312-050-8

Keywords:

Croatia, organ, restoration

Abstract:

A book on conservation and restoration of historical organ in Zagreb, Croatia