Muzikološka ostavština Jurice Muraja = Musicological legacy of Jurica Murai : zbornik radova s okruglog stola održanog u Zagrebu, 4. prosinca 2014.

Publication Type:

Conference Proceedings

Source:

Muzikološka ostavština Jurice Muraja, Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Razred za glazbenu umjetnost i muzikologiju, Odsjek za povijest hrvatske glazbe, Croatia, p.126 (2016)

ISBN:

9789533471303

Abstract:

<p>Proceedings from the conference on life and work of Croatian pianist Josip Murai. Introduction from Koraljka Kos, contributors Erika Krpan, Tatjana Mihalić, Vedrana Juričić, Tamara Jurkić Sviben, Vjera Katalinić, Koraljka Kos, Sanja Majer-Bobetko and Alma Zubović</p>