Musikhögskolan av igår : på spaning efter det KMH som flytt