Musikalisk uppförandepraxis: tvång eller frihet? : några blickar in genom den historiska musikens fönster