Merched Celtaidd : dathlu merched trwy gerddoriaeth a'r celfydyddau = Celtic women : celebrating women through music & the arts /

Publication Type:

Book

Authors:

Beer, Cheryl.

Source:

Parlor Pressa],, [Pencader, p.52 p. : (2011)

Keywords:

Poetry., Women, Celtic

Notes:

CD-ROM mewn waled tu fewn y clawr cefn = CD-ROM in wallet attached to inside back cover.Testun Saesneg, gyda chyflwyniad Cymraeg/Saesneg = English text with Welsh/English introduction.