María Zambrano-Vicente Espinel, razón poético-musical.