Johann Sebastian Bachs Actus Tragicus.

Publication Type:

Book

Source:

Artos & Norma Bokförlag,, Skellefteå, Sweden, p.148 sidor (2022)

ISBN:

9172171375

Notes:

Actus Tragicus är ett fascinerande vokalverk komponerat av den unge Johann Sebastian Bach. Denna bok är en djupdykning i detta stycke som inleder med dess tillkomst och sammanhang följt av en ingående analys av verkets musik, struktur, text och teologi.