Ishokujyuon : ongakushigotowotsuzuketeikiruniwa = I, shoku, jū, on : ongaku shigoto o tsuzukete ikiru ni wa = 衣・食・住・音 : 音楽仕事を続けて生きるには =