Hachidaime Ichikawa Danjūrō : kedakaku saita Edo no hana /

TitleHachidaime Ichikawa Danjūrō : kedakaku saita Edo no hana /
Publication TypeBook
AuthorsKimura, R