Från Abba till Monica Z : 377 svenska plattor 1956-2016