Dobro ugođena politika : sjećanja Stjepana Radić mlađeg

Publication Type:

Book

Source:

Zagreb : Sandorf, Croatia, p.306 (2020)

ISBN:

9789533511535

Keywords:

20 century Croatia, Biography, Music and politics

Abstract:

<p><span>Knjiga Dobro ugođena politika – Sjećanja Stjepana Radića mlađeg, autora Marijana Lipovca i Jane Radić, donosi sjećanja Stjepana Radića (1928.-2010.), pijanista, glazbenog pedagoga i političara, unuka i imenjaka osnivača HSS-a i prvog demokratski izabranog vođe hrvatskog naroda. Stjepan Radić mlađi od djetinjstva je pokazivao talent za glazbu istovremeno odrastajući u ozračju političkih napetosti i progona kojima je bila izložena njegova obitelj i on sâm. Činjenica da je bio unuk i imenjak Stjepana Radića, odredila je njegov život tijekom kojeg se glazba kao njegova profesija neprestano isprepletala s politikom. Nakon uspješne pijanističke i profesorske karijere, dolaskom višestranačke demokracije, uključio se u aktivnu politiku kao jedan od obnovitelja HSS-a te u samostalnoj Hrvatskoj postao saborski zastupnik, potpredsjednik Hrvatskog sabora i počasni predsjednik HSS-a. Sjećanja Stjepana Radića mlađeg, upotpunjena brojnim prilozima i sjećanjima njegovih suvremenika, zanimljivo su biografsko štivo, ali i dragocjen i vjerodostojan izvor za hrvatsku političku i društvenu povijest 20. stoljeća, kao i za noviju povijest hrvatske glazbe.</span></p><p>The book brings the memories of Stjepan Radić (1928-2010), pianist, music pedagogue and politician, grandson and namesake of the HSS founder and the first democratically elected leader of the Croatian people. &nbsp;Stjepan Radić younger was growing up in an atmosphere of political tension and persecution to which his family and himself were exposed. That determined his life, during which music as his profession was constantly intertwined with politics. After a successful career as a pianist and professor, with the advent of multi-party democracy, he became involved in active politics The memories of Stjepan Radić Jr., complemented by numerous contributions and memories of his contemporaries, are an interesting biographical read, but also a valuable and credible source for Croatian political and social history of the 20th century, as well as for the recent history of Croatian music.</p>