111 : képek, emlékek, gondolatok : in memoriam Andor Ilona

Title111 : képek, emlékek, gondolatok : in memoriam Andor Ilona
Publication TypeBook
Year of Publication2015
AuthorsA Horváth, B
PublisherBudapest : Andor I. Baráti Társ. Kodály Kórusa Egyes.
Place PublishedHungary
Publication LanguageHungarian
ISBN Number9789631234107
Keywordschoirhistory
Translated Title111 : Pictures, Memories, Ideas : In Memoriam Ilona Andor