IAML Prague Congress Diary #6: Za účasti Českého rozhlasu se v Praze se konala konference IAML 2022

The following is by Robert Škarda and originally appeared on the website of Český rozhlas (Czech Radio). It is reprinted here with kind permission.  

Výroční konference Mezinárodní asociace hudebních knihoven, archivů a dokumentačních center IAML se letos konala 24.–29. 7. v Praze v prostorách Městské a Národní knihovny.  

Každý rok se kongres IAML koná v jiném městě světa a Praha toto shromáždění hostila podruhé, poprvé to bylo v porevolučním roce 1991. V loňském roce, kdy se kongres IAML konal on-line kvůli pandemii covidu-19, připravil Český rozhlas pro konferenci tuto video prezentaci.

Na prestižní akci se sjelo se téměř tři stovky odborníků z celého světa. Kongresu se zúčastnilo Vydavatelství a nakladatelství Českého rozhlasu, které zde prezentovalo svou značku, prodejní i půjčovní katalog a rozhlasový notový archiv.

Prezentační stánek Českého rozhlasu nabídl po celou dobu konference v Městské knihovně notové publikace k prodeji, katalogy a další propagační materiály.  Společně s ČRo se takto prezentovali také např. Bärenreiter Praha, Harrasowitz Verlag, Breitkopf & Härtel a další nakladatelé. Partnery konference byly digitální notová knihovna Nkoda, digitální koncertní síň Berlínských filharmoniků (Digital Concert Hall) a QwestTV.

V rámci programu Broadcasting and Orchestra Libraries s názvem Behind the scenes of broadcasting orchestra music libraries přednesl Robert Škarda referát s názvem Czech Radio: music publisher and its orchestral hire library. V rámci druhé přenášky od Julie Pestke z Westdeutscher Rundfunk v Kolíně nad Rýnem s názvem Aus dem Archiv aufs digitale Notenpult byly prezentovány zkušenosti s digitálním užitím notových materiálů pro rozhlasové hudební soubory.

Členové jmenované sekce IAML vedené Sabinou Benelli z Fondazione Teatro alla Scala v Miláně navštívili v průběhu kongresu také Český rozhlas. Společně nahlédli do rozhlasových studií i archivů a mohli si prohlédnout i vzácné hudební rukopisy a tisky od Michny, Martinů nebo Janáčka uložené v rozhlasových sbírkách.

Kongres IAML se konal ve spolupráci s Českou národní skupinou IAML, z. s., Národní knihovnou ČR, Městskou knihovnou v Praze a Institutem Bohuslava Martinů. Odborný program doplnili také doprovodné kulturní pořady, koncerty, výstavy, výlety a návštěvy dalších hudebních pracovišť v Praze (nechyběla ani návštěva notového depozitáře Českého rozhlasu).

Translate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish