Recent Publications in Music

Found 3 results
Author Title Type [ Year(Asc)]
Filters: Author is Gustafsson, Magnus  [Clear All Filters]
2019
M. Ramsten, Boström, M., Eriksson, K. L., and Gustafsson, M., Spelmansböcker i Norden : perspektiv på handskrivna notböcker. Uppsala: Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur, 2019.
2016
M. Gustafsson, Polskans historia : en studie i melodityper och motivformer med utgångspunkt i Petter Dufvas notbok. Sweden: Lund : Lunds universitet, Humaniora och teologi, Avdelningen för musikvetenskap, 2016.