Recent Publications in Music

Found 224 results
[ Auteur(Asc)] Titre Type Année
Filtres: First Letter Of Last Name is K  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
K
Katona, Zoltán, et István Varga. 150 Éves A Székely Dalegylet, 1868-2018. Kárpát-Haza Könyvek. Kárpát-Haza Könyvek. Hungary: Budapest : Nemzetstratégiai Kutint. : Méry Ratio, 2018.
Kathy-Horváth, L. Méltón Követni. Budapest: Napkút, 2017.
Katalinić, Vjera, et Sanja Majer Bobetko. « Muzikološka Ostavština Jurice Muraia : Zbornik Radova S Okruglog Stola Održanog U Zagrebu, 4. Prosinca 2014. ». Okrugli Stol Muzikološka Ostavština Jurice Muraja (2014 ; Zagreb) . Okrugli Stol Muzikološka Ostavština Jurice Muraja (2014 ; Zagreb) . Croatia: Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Odsjek za povijest hrvatske glazbe = Croatian Academy of Science and Arts, The Division for the History of Croatian Music, 2016.
Katalinić, Vjera, et Sanja Majer-Bobetko. « Muzikološka Ostavština Jurice Muraja = Musicological Legacy Of Jurica Murai : Zbornik Radova S Okruglog Stola Održanog U Zagrebu, 4. Prosinca 2014. ». Muzikološka Ostavština Jurice Muraja. Muzikološka Ostavština Jurice Muraja. Croatia: Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Razred za glazbenu umjetnost i muzikologiju, Odsjek za povijest hrvatske glazbe, 2016.
Katalinić, Vjera. « Glazbene Migracije U Rano Moderno Doba : Ljudi, Tržišta, Obrasci, Stilovi ». Music Migrations In The Early Modern Age: People, Markets, Patterns And Styles (Croatian Academy Of Sciences And Arts, 13-14 October 2014). Music Migrations In The Early Modern Age: People, Markets, Patterns And Styles (Croatian Academy Of Sciences And Arts, 13-14 October 2014). Croatia: Zagreb : Hrvatsko muzikološko društvo = Croatian Musicological Society, 2016.
Katalinić, Vjera. « Ponovno O Zrinijadi Na Glazbenoj Sceni U 'Dugom 19. Stoljeću' ». Dans Odjeci Bitke Kod Sigeta I Mita O Nikoli Šubiću Zrinskom U Umjetnosti = The Impact Of The Battle Of Szigetvár And The Myth Of Nikola Šubić Zrinjski On The Arts (Music, Visual Arts, Literature). Odjeci Bitke Kod Sigeta I Mita O Nikoli Šubiću Zrinskom U Umjetnosti = The Impact Of The Battle Of Szigetvár And The Myth Of Nikola Šubić Zrinjski On The Arts (Music, Visual Arts, Literature). Croatia: Zagreb : Hrvatsko muzikološko društvo, 2018.
Karczag, M. A Magyar Failoni . Budapest: Opera, 2016.
Karczag, M, K Simándi, et N Wellmann. Simándy József Arcai . Az Operaház Örökös Tagjai. Az Operaház Örökös Tagjai. Budapest: Magyar Állami Operaház, 2016.
Kaprálová, Vítězslava, et Karla Hartl. Dopisy Přátelům A Jiná Korespondence 1935-1940 . První vydání. Toronto, Canada: The Kapralova Society, 2017.
Kapilow, Robert. Listening For America : Inside The Great American Songbook From Gershwin To Sondheim /. First edition. United States: New York : Liveright Publishing Corporation, 2019.

Pages