Recent Publications in Music

Found 6769 results
Auteur Titre [ Type(Desc)] Année
Book
Bakan, Michael B. World Music : Traditions And Transformations /. Third edition. United States: New York, NY :, 2019.
Frigyesi, Judit. Writing On Water : The Sounds Of Jewish Prayer . Budapest ; New York [N.Y.]: CEU Press, 2018.
Fosbraey, Glenn, et Andrew Melrose. Writing Song Lyrics : A Creative And Critical Approach /. United Kingdom : London : Red Globe Press, 2018.
Zhang, Deyu = 章德瑜, et Huirong Qian. Xi Ju Xiao Diao = 锡剧小调 . Suzhou: Suzhou da xue chu ban she, 2015.
Tong, Lei = 童雷. Xiang Xiang De Zai Xian: Dian Ying Sheng Yin Li Lun Yu Yin Yue Chuang Zuo = 想象的再现: 电影声音理论与音乐创作. Xin Qi Dian Dian Ying Yan Jiu Shu Xi = 新起点电影研究书系. Xin Qi Dian Dian Ying Yan Jiu Shu Xi = 新起点电影研究书系. Beijing: Zhongguo dian ying chu ban she, 2015.
Zhou, Ji = 周吉, et Jing Wang. Xin Jiang Wei Wu Er Mu Ka Mu Yi Shu = 新疆维吾尔木卡姆艺术 . Zhong Hua Wen Mai--Xinjiang Fei Wu Zhi Wen Hua Yi Chan Bao Hu Xi Lie Cong Shu = 中华文脉——新疆非物质文化遗产保护系列丛书. Zhong Hua Wen Mai--Xinjiang Fei Wu Zhi Wen Hua Yi Chan Bao Hu Xi Lie Cong Shu = 中华文脉——新疆非物质文化遗产保护系列丛书. Wulumuqi: Xiangjiang mei shu she ying chu ban she; Xinjiang dian zi yin xiang chu ban she, 2015.
Dai, Mingzhong = 戴明忠. Xinjiang Hua Er = 新疆花儿. Zhong Hua Wen Mai--Xinjiang Fei Wu Zhi Wen Hua Yi Chan Bao Hu Xi Lie Cong Shu = 中华文脉——新疆非物质文化遗产保护系列丛书. Zhong Hua Wen Mai--Xinjiang Fei Wu Zhi Wen Hua Yi Chan Bao Hu Xi Lie Cong Shu = 中华文脉——新疆非物质文化遗产保护系列丛书. Wulumuqi: Xiangjiang mei shu she ying chu ban she; Xinjiang dian zi yin xiang chu ban she, 2015.
Delisle-Crevier, Patrick. Yannick Nézet-Séguin . Vol. 50. Montréal, Québec: Petit homme,, 2021.
Smith, Patti. Year Of The Monkey. Canada: Toronto : Knopf Canada, 2019.
Eno, Brian. A Year With Swollen Appendices : Brian Eno's Diary /. 25th anniversary edition.ᵉ éd. United Kingdom: London : Faber & Faber Ltd, 2020.
Eno, Brian. A Year With Swollen Appendices : Brian Eno's Diary /. 25th anniversary edition.ᵉ éd. United Kingdom : London : Faber & Faber, 2020.

Pages