Zhong guo yin yue mei xue yuan fan chou yan jiu = 中国音乐美学原范畴研究

Publication Type:

Book

Quelle:

Hua dong shi fan da xue chu ban she, Shanghai, p.364 (2015)

ISBN:

978-7-5675-3882-5