Zhong guo xi zang fo jiao si yuan yi shi yin yue yan jiu = 中国西藏佛教寺院仪式音乐研究

Publication Type:

Book

Quelle:

Guo jia zhe xue she hui ke xue cheng guo wen ku = 国家哲学社会科学成果文库, Gao deng jiao yu chu ban she, Beijing, p.535 (2015)

ISBN:

978-7-04-032963-6