Zhong guo ge ming gen ju di yin yue chuang zuo mei xue yan jiu = 中国革命根据地音乐创作美学研究

Publication Type:

Book

Quelle:

Xi nan shi fan da xue chu ban she, Chongqing, p.284 (2015)

ISBN:

978-7-5621-7382-3