Заједничко музицирање у образовању : тематски зборник

Publication Type:

Conference Proceedings

Quelle:

Педагошки форум сценских уметности, Београд : Факултет музичке уметности, Volume 22, Serbia, p.249 (2020)

ISBN:

978-86-81340-26-4

Schlüsselwörter:

Music Education, Music performance, Music theory, Solfeggio