Sångaren och notbilden : något om hur sångare tolkade noterna under det sena 1700-talet och om vad vi kan göra idag