Prvi svjetski rat (1914.-1918.) i glazba : skladateljske strategije, izvedbene prakse i društveni utjecaji