På sångens vägnar : om svenska sånger och romanser från Joseph Martin Kraus till Josef Eriksson samt några tankar om sång.