Иновације и трендови у библиотекарству : зборник радова XV међународне конференције БДС, Београд-Чачак, 12-14. децембар 2018

Publication Type:

Conference Proceedings

Authors:

Quelle:

Međunarodna naučna konferencija Inovacije i trendovi u bibliotekarstvu, Београд : Библиотекарско друштво Србије, Volume 15, Serbia (2019)

ISBN:

978-86-87177-17-8

Schlüsselwörter:

Librarinaship