Furansu opera no bigaku : ongaku to gengo no kaikō /