Asakusa opera : butai geijutsu to goraku no kindai /