"Guds speleman", "Vår Herres kantor" Albert Runbäck 1894-1974