Körer och kulturhistoria: etnologiska aspekter på ett svenskt massfenomen