Det stora inspelningsprojektet [Elektronisk resurs] : samarbetsnämnden för svensk folkmusik och inspelningsverksamheten under 1960-talet

TitelDet stora inspelningsprojektet [Elektronisk resurs] : samarbetsnämnden för svensk folkmusik och inspelningsverksamheten under 1960-talet
Publication TypeBook
Year of Publication2016
AuthorsBoström, M
Number of Pages146 pages
PublisherStockholm : Svenskt visarkiv ; Musikverket
Place PublishedSweden
Publication LanguageSwedish
SchlüsselwörterFolkmusik, Musikhistoria, Sverige
URLhttp://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:statensmusikverk-6709